hlavný Program

keynote speakers (9:30 – 10:30)

Kľúčové rečníčky industry časti, ktoré v svojom polhodinovom budú vystúpení inšpirovať i vzdelávať na vybranú tému súvisiacu s AI.

masterclass (11:00 – 12:00)

Hodinová prednáška, ktorá do hĺbky a s praktickými ukážkami rozoberie tému kyberbezpečnosti v kontexte AI.

Názov: Prvé kroky v kyberbezpečnosti

Obsah: Masterclass ponúkne stručný prehľad odvetví kybernetickej bezpečnosti a demoštruje prácu v tejto oblasti na troch praktických príkladoch: analýzy podvodného e-mailu, bezpečného vývoja softvéru a prieniku bezpečnosti a AI.

slovak women in tech talks (15:30 – 17:00)

Päť inšpiratívnych Sloveniek, ktoré sa s úspechom presadili v IT doma i v zahraničí. V úderných pätnásť minútových vystúpeniach predstavia svoju cestu, ponaučenia i odporúčania.

Galavečer (18:00 – 19:00)

Slávnostné odovzdanie ocenení výnimočným ženám, študentkám aj IT spojencom, ktorí svojou prácou a inováciami prispievajú k rozvoju IT oblasti na Slovensku.

Poslaním ocenenia Žena v IT je prehlbovať myšlienku vstupu žien do IT a zároveň vyjadriť poďakovanie a verejné uznanie tým, ktorí túto myšlienku na Slovensku podporujú. Nominácie prebiehajú v kategóriách Žena v IT, IT Študentka a IT Spojenec. Viac informácií o ocenení získate kliknutím nižšie.