o konferencii

Slovak Women in Tech (SWiT) vznikla v roku 2022 ako reakcia na nedostatočný priestor a zastúpenie slovenských žien na technologických konferenciách.

Ako vysvetľuje zakladateľka a riaditeľka Aj Ty v IT Petra Kotuliaková: „Na Slovensku máme veľa podnetných IT akcií, kde nám však chýbajú ženy. Rozhodli sme sa preto vytvoriť podujatie, ktoré prinesie priestor pre ženský talent, motiváciu, vzájomnú podporu, priestor, kde môžu ženy vyniknúť.“

Cieľom konferencie je teda upriamiť pozornosť na množstvo slovenských odborníčok, ktoré pracujú na Slovensku alebo v zahraničí, a pravidelne ich predstavovať širšiemu, aj „netechnologickému“ publiku. Zároveň by sme radi touto cestou inšpirovali ďalších organizátorov, ktorí by nám zaradením žien do programov ich podujatí mohli pomôcť dvihnúť povedomie o slovenských odborníčkach.
„Veríme, že Slovak Women in Tech sa stane popri našom vzdelávaní aktivitou, ktorá podporí rovnomerné zastúpenie oboch pohlaví v IT. Naša organizácia vznikla s cieľom vytvoriť rovnaký prístup k vzdelávaniu v IT pre všetky dievčatá a ženy. Ak chceme, aby technológie prinášali riešenia pre široké spektrum konečných užívateľov, potrebujeme, aby na sa na ich vývoji podieľali rôznorodé tímy, kde nebudú chýbať ani ženy. A my chceme o nich aj s nimi hovoriť, búrať predsudky a inšpirovať ich aj na otvorenom fóre, akým konferencia nepochybne je.“ dodáva riaditeľka Aj Ty v IT Petra Kotuliaková.

Program konferencie je špeciálne vystavaný pre ženy, ktoré už v IT pôsobia, ako aj pre tie, ktoré nad tým ešte len premýšľajú. Jeho súčasťou sú inšpiratívne vystúpenia, diskusie, prezentácia unikátneho prieskumu Ženy v IT, panelová diskusia, komunitné meetupy aj priame stretnutia a rozhovory žien so zamestnávateľmi.

Bez ohľadu na to, či sú návštevníčky rozhodnuté zmeniť kariéru alebo sa prídu len informovať o možnostiach, im naša konferencia ponúkne príležitosť získať dôležité informácie a cenné kontakty.

Návštevou našej konferencie

Objavíte

spektrum vzdelávacích a pracovných možností, ktoré svet technológií ponúka ženám.

Spoznáte

silu komunity žien, ktoré už pôsobia v IT, ako aj dôvody tých, ktoré ešte váhajú.

Podporíte

budovanie technologicky rovnej a vyrovnanej spoločnosti aj pre ženy.

história

Kým sa prvý ročník niesol skôr v znamení osláv desaťročnice, čomu zodpovedala aj dramaturgia podujatia, ročník 2023 ponúkol zaujímavý program ako celodenná konferencia. Jeho súčasťou bolo vystúpenie spíkeriek, diskusie so spíkerkami, panelová diskusia, aj prezentácia výstupov unikátneho prieskumu Ženy v IT. Bohatý program dopĺňali viaceré workshopy a meetupy, kariérny úľ aj neformálny networking.

V roku 2022 oslávilo občianske združenie Aj Ty v IT desiate výročie svojho vzniku. Počas tohto obdobia prešlo jeho aktivitami vyše 30-tisíc dievčat a žien a vďaka získaným skúsenostiam a dátam sme sa rozhodli pustiť sa do nového projektu. Po prvý raz sme zorganizovali konferenciu Slovak Women in Tech 1.0, na ktorej sme predstavili dievčatám a ženám informačné technológie prostredníctvom osobného zážitku.

Prieskum Ženy v IT

Prieskum Ženy v IT 2023, kde monitorujeme ženský zamestnanecký potenciál v IT sektore, skúmame hlavné motivátory a obavy zo zamestnania v IT a dozvedáme sa, čo vedia ženy o IT oblasti, respektíve čo očakávajú od práce v IT.

Unikátny prieskum Ženy v IT prvýkrát prebehol v roku 2022 a jeho cieľom bolo zistiť, aký je aktuálny záujem Sloveniek o informačné technológie, kde je potenciál a aký je postoj ku kariére v tomto odvetví. Prieskum prebieha online na reprezentatívnej vzorke celkovej populácie Slovenska a prezentácia jeho výsledkov predstavuje pevnú súčasť programu konferencie.